Спеціальності

Перелік спеціальностей згідно ліцензії

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

Галузь знань Спеціальність Ліцензований обсяг, осіб Нормативні терміни навчання Річна вартість навчання, грн
Шифр Найменування Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма
27 Транспорт 275 Транспортні технології (автомобільний транспорт) 25 3 р. 6 000

Спеціальність 275

“Транспортні технології (автомобільний транспорт)”

Галузь знань: 27 “Транспорт і транспортна інфраструктура”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Тривалість навчання: 2 роки 10 місяців

Форма навчання: денна

Інженерне забезпечення організації дорожнього руху – важлива складова функціонування автомобільного транспорту. Фахівці зі спеціальності призначені для самостійної інженерної, дослідницької, керівної та організаційної діяльності у сфері транспортних технологій. Їхня професійна робота полягає в основному у забезпеченні раціональної організації транспортних процесів та їх регулювання.

Студентам викладають цикли фундаментальних, гуманітарних, соціально-економічних та професійно-орієнтованих дисциплін, серед яких: іноземна мова, основи економічної теорії, основи права, основи маркетингу та менеджменту, мікроекономіка, технічні засоби організації дорожнього руху, організація дорожнього руху, транспортне планування міст, правове регулювання дорожнього руху, нормативні основи служби ДАІ, безпека транспортних засобів, експертиза ДТП, екологічні характеристики схем організації дорожнього руху, безпека руху в автотранспортних підприємствах, інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху.

Студенти проходять практику в різних підрозділах служби ДАІ, під час якої вивчають існуючі прогресивні методи організації та регулювання дорожнього руху.

Великі можливості у студентів, які мають схильності до науково-дослідницької роботи. Вони виконують дослідження під керівництвом викладачів випускової кафедри, беруть участь у щорічних наукових конференціях та студентських олімпіадах.

Випускники за цією спеціальністю можуть працювати у проектних організаціях, місцевих державних адміністраціях, державних автомобільних інспекціях МВС України (офіцерський склад) та інших органах державного контролю на транспорті, а також у структурних підрозділах різних підприємств, що відповідають за безпеку руху належних їм автомобільних транспортних засобів.

Типові посади фахівця зі спеціальності:

 • інженер з безпеки руху;
 • інспектор шляховий;
 • ревізор з безпеки руху;
 • технік-доглядач.

Спеціальність орієнтована на:

 • розробку заходів щодо попередження аварійності на автомобільних дорогах;
 • проведення аналізу ДТП;
 • розробку пропозицій із дислокації технічних засобів регулювання дорожнього руху;
 • розробку схем руху;
 • контроль стану транспорту, вулиць, доріг;
 • перевірку технічного стану автомобілів та їх комплектності;
 • оформлення матеріалів дорожньо-транспортної пригоди;
 • взаємодію між вантажовідправниками та АТП.

Фахівець зі спеціальності повинен знати:

 • методи організації руху об’єктів, загальні принципи організації безпечного руху ДТЗ;
 • методи аналізу стану аварійності дорожнього руху, пропускної спроможності доріг;
 • сучасні уявлення про методи регулювання рухом ДТЗ, про принципи організації дорожнього руху в містах світу;
 • методи науково-обгрунтованого аналізу причин ДТП;
 • будову покриття доріг і можливостей його утримання;
 • основи загальної системної прикладної екології;
 • принципи оптимального природокористування й охорони природи.

Він може керувати роботами, що пов’язані з контролем підготовки підприємств до роботи в осінньо-зимовий період, технічного стану рухомого складу, організації перевезень небезпечних вантажів, підготовки техніки до технічного огляду, дотримання водіями автотранспорту всіх форм власності правил дорожнього руху; брати участь у прийманні в експлуатацію вулиць та доріг після побудови та реконструкції, визначити оцінку технічного стану транспортного засобу з точки зору безпеки дорожнього руху, проводити огляд транспортного засобу та давати висновок відносно причинного зв’язку технічного стану транспортного засобу з ДТП, оформляти матеріали ДТП, складати картки обліку ДТП, протоколи та схеми ДТП, видавати дозволи на проведення робіт, пов’язаних із розриттям частини доріг, узбіч, тротуарів, складати адміністративні матеріали на посадових осіб та громадян за порушення правил утримання вулично-шляхової мережі, залізничних переїздів, оформляти умови перевезення великогабаритних та небезпечних вантажів.

Сфери використання молодших спеціалістів спеціальності та зміст їх діяльності

Склад діяльності фахівця по вирішенню професійних завдань Вид діяльності або посада
Керує легковими та вантажними автомобілями всіх типів і марок, які відносяться до автотранспортних засобів категорії “В” та “С” водій автотранспортних засобів категорії “В” і “С” (робоча спеціальність)
Оформляє шляхові документи  
Перевіряє технічний стан автомобіля  
Усуває експлуатаційні несправності рухомого складу, що виникають у процесі роботи на лінії кресляр – оператор (робоча спеціальність)
Складає та читає креслення загального вигляду  
Виконує геометричне комп’ютерне моделювання транспортних потоків, сітки та транспортних систем  
Здійснює збір даних про ДТП, веде облік місць їх концентрації, вивчає причини їх виникнення та готує пропозиції щодо їх усунення технік служби організації дорожнього руху, підрозділів ДАІ
Здійснює нагляд за розробкою заходів під час проектування, будівництва, реконструкції. експлуатації та охорони вулично-шляхової мережі, забудови населених пунктів, комплексних схем пасажирського транспорту, маршрутів перевезення небезпечних, великогабаритних, великовагових вантажів  
Здійснює нагляд за впровадженням заходів безпеки руху при будівництві, реконструкції та ремонті вулично-шляхової мережі  
Визначає економічну ефективність заходів із покращення безпеки дорожнього руху  
Здійснює нагляд за забезпеченням безпеки руху при утриманні та обладнанні автодоріг, вулиць, залізничних переїздів, за виконанням ремонтно-будівельними, експлуатаційними та ін. організаціями вимог по огородженню місць проведення робіт, стану організації та безпеки руху на маршрутах об’їзду закритих для руху ділянок молодший інспектор служби по контролю за станом доріг та вулиць підрозділів ДАІ
Веде облік проектів, які розглянуті ДАІ, виданих приписів, схем організації руху в місцях проведення робіт схем організації руху при особливих умовах  
Здійснює перевірки виконання висновків (приписів) ДАІ  
Веде облік встановлених технічних засобів організації та стежить за їх профілактичним обслуговуванням і регулюванням рухом технік спеціалізованого монтажно-експлуатаційного підрозділу ДАІ
Здійснює керівництво виробничою діяльністю підрозділу  
Розробляє проекти та схеми організації руху під час будівництва і реконструкції доріг та впроваджує їх у дію, обґрунтовує економічну ефективність заходів, що впроваджуються технік дорожньо-ремонтно-будівельних організацій різних форм власності
Забезпечує утримання автодоріг у стані, що відповідають встановленим стандартам  
Здійснює заходи для своєчасної заборони чи обмеження руху при виникненні умов, що створюють загрозу його безпеці  
Організовує роботу по встановленню та забезпеченню належного експлуатаційного стану технічних засобів організації та регулювання рухом, їх профілактичне обслуговування, веде облік та документацію з цих питань  
Бере участь в обстеженні вулично-шляхової мережі, залізничних переїздів, у розслідуванні ДТП, що сталися внаслідок незадовільних дорожніх умов  
Бере участь у розробці міських програм розвитку дорожнього руху з питань організації безпеки руху технік дорожньо-експлуатаційних підрозділів міських, районних комунальних господарств
Проводить лінійний аналіз ДТП, організовує та бере участь в обстеженні вулично-шляхової мережі  
Забезпечує учасників дорожнього руху інформацією про стан дорожнього покриття, гідрометеорологічні умови  
Організовує роботи по усуненню перешкод дорожнього руху, позначенню небезпечних місць, у разі необхідності закриває рух  
Виконує розрахунки параметрів дорожнього руху та транспортно-експлуатаційних показників вулично-шляхової мережі  
Розробляє проектно-кошторисну документацію на розробку та впровадження технічних засобів організації і регулювання дорожнього руху технік конструкторсько-проектних організацій
Розробляє дислокацію встановлення дорожніх знаків і світлофорної сигналізації та автоматизованих систем керування дорожнім рухом  
Визначає економічну ефективність заходів із покращення безпеки дорожнього руху  
Бере участь у комісійному обстеженні автодоріг та маршрутної сітки, вносить пропозиції щодо покращення організації дорожнього руху технік відділу безпеки руху підприємств та організацій, які експлуатують транспортні засоби
Бере участь у роботі по розслідуванню ДТП, веде їх облік та складає звітність  
Організовує виховну та агітаційну роботу з безпеки дорожнього руху серед водіїв  
Бере участь у розробці територіальних (міських, районних) програм розвитку дорожнього руху та його безпеки технік служби організації дорожнього руху місцевих органів влади
Бере участь в обстеженні вулично-шляхових мереж, маршрутів транспорту загального користування, перевезення небезпечних, надгабаритних та великовагових вантажів, у розслідуванні ДТП  
Організовує розробку заходів у випадку заборони чи обмеження руху при виникненні умов, що створюють загрозу його безпеці  
Здійснює постійний зв’язок із організаціями ДАІ, шляхово-експлуатаційними організаціями  
Забезпечує та контролює надходження коштів, у тому числі позабюджетних, для фінансування заходів із організації дорожнього руху  
Проводить економічне обґрунтування заходів з питань організації дорожнього руху та забезпечення його безпеки  

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *